Biblioteke

 


INGA VILOGORAC BRČIĆ
VETERUM SIMULACRA DEORUM

Prikazi drevnih božanstava
Rasprave, ogledi i prijevodi

Zagreb, 2019.
Format: 14 x 20, str. 314.
Uvez: broširano, šivano
Cijena: 180,00 kn
ISBN 978-953-284-131-2

Naruči

Građa u ovoj knjizi nerijetko se popularizira u domaćim i stranim izdanjima, kao i sve češćim izložbama. Zainteresirala bi i mnoge naše čitatelje te privukla pozornost posjetitelja kada bi znali više o našim nalazištima i vrijednostima iz domaćih i stranih izvora.

Svakako treba istaknuti da se gotovo svi tekstovi temelje na autoričinim novim interpretacijama, a nove spoznaje mijenjaju sliku kulta, ne samo na našim prostorima u rimsko doba, nego i na tlu čitavog Rimskoga Carstva (primjerice utvrđivanje činjenice da su žene bile članice kultnog rimskog kolegija dendrofora na temelju novog čitanja natpisa iz Pule, a dosad kao takve nigdje nisu potvrđene). Koristan je i autoričin pregled povijesti kulta božice Kibele i njezina miljenika Atisa, kako u ishodištu, Frigiji, tako i na hrvatskome povijesnom prostoru. Novi prijevodi napose su dragocjeni jer znanstvenicima različitih disciplina nude nove informacije te široj publici postaju zanimljivo štivo.

Izdanje korisni svima koji se bave arheologijom, antičkom poviješću i poviješću umjetnosti. Ali i klasičnom filologijom i komparatistikom te njihovim brojnim studentima. Iz parloženoga rukopisa očito je da autorica dobro poznaje relevantnu domaću i inozemnu literaturu. Štoviše, priložene su i potrebne stručne bibliografije.


INGA VILOGORAC BRČIĆ
(Mostar, 1977)

Završila je klasičnu gimnaziju u Splitu te na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i latinski jezik te rimsku književnost na.

Godine 2002-2003. predavala je latinski jezik u Gimnaziji u Mostaru. Od 2003-2008. radila je u Matici hrvatskoj isprva kao lektorica i korektorica, a kasnije i kao izvršna urednica. Doktorirala je 2012. na poslijediplomskom studiju hrvatske povijesti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od veljače 2008. radila je kao znanstveni novak – asistent pri projektu ''Dalmacija i bečke središnje institucije u 19. stoljeću'' (nositelj dr. sc. Marko Trogrlić) na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Od prosinca 2011. znanstvena je novakinja na projektu ''Stara povijest u hrvatskim povijesnim znanostima: teorija, praksa priručnici'' (nositelj dr. sc. Bruna Kuntić-Makvić) na Katedri za staru povijest Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Godine 2013. stekla je naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta na Sveučilištu u Splitu.

Uz rad na matičnom Fakultetu sudjelovala je u nastavi na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Studijski je boravila u Rimu, Ljubljani i Leidenu. Suorganizatorica je seminara za mlade “Salonae longae. Od antičke Salone do humanističkog Splita”. Izlagala je na četiri međunarodna i više domaćih znanstvenih skupova.

Autorica nekoliko knjiga (Splitske crkve, Ex libris, Zagreb 2005; Slavna žena Klaudija Kvinta, Ex libris, Zagreb 2009; Hrvatska i Unesco, Ex libris, Zagreb 2010; s Petrom Selemom, Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones Salonitani, Signa et litterae III, zbornik projekta ''Mythos – cultus – imagines deorum'' Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: FF Press 2012; Religionum Orientalium monumenta et inscriptiones ex Croatia I, Signa et litterae V, zbornik projekta ''Mythos – cultus – imagines deorum'' Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: FF Press 2015; Churches of Split, Exlibris, Zagreb 2016), niza znanstvenih članaka („Kibela i Atis u Ovidijevim stihovima“, Latina et Graeca, 9, Zagreb 2006., 19-49; „Atribut andetrijskoga Atisa“, zbornik Znakovi i riječi 2, pri projektu «Protohistorija i antika hrvatskog povijesnog prostora» prof. dr. Petra Selema, FF Press, Zagreb 2008., 105-111; „Trijemovi Velike Majke na istočnojadranskim otocima“, Arheološka istraživanja na srednjem Jadranu, zbornik znanstvenog skupa, Vis, 13-16. listopada 2009., HAD i Arheološki muzej, Zagreb – Split 2010., 199-209; ''Farlati, Illyricum Sacrum'', prijevod odlomaka iz 3. sveska djela Illyricum sacrum Danijela Farlatija, Latina et Graeca, br. 19, Zagreb 2012; ''Kvinkvenali u službi kolegija istočnjačkih kultova u Rimskome Carstvu'', Radovi zavoda za hrvatsku povijest, 44, Zagreb 2012, 133-141; ''Navisalvia. The Saviour of the Great Mother's ship'', Histria Antiqua, 21, Pula 2012., 373-379; «Salonitanski sljedbenici Velike Majke», zbornik Signa et litterae. Znakovi i riječi 4, pri projektu «Mythos – cultus – imagines deorum» prof. dr. Petra Selema, FFPress, Zagreb 2013, 93-118; «Salonitanska svetišta Velike Majke Kibele», Spalatumque dedit ortum, zbornik povodom 10. godišnjice Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, ur. I. Basić i M. Rimac, Split 2014, 119-134; „Velika Majka Bogova na spomenicima iz Hrvatske“ (s A. Nikoloskom), RZHP 46, 2014: 103-128; „Tužni Istočnjak na rimskim nadgrobnim spomenicima s hrvatskoga povijesnog prostora“ (s I. Miletić, A. Pavlić, P. Šćukancem-Rezničekom), RZHP 46, 2014: 129-144; „Dendrophori in colonia Pola“, Romanising Oriental gods? Religious transformations in the Balkan provinces in the Roman period. New finds and novel perspectives, Proceedings of the international Symposium, 13-15. 9. 2013, ur. V. Bitrakova Grozdanova, L. Bricault, M. J. Versluys, Skopje – Leiden: Makedonska akademija na naukite i umetnostite – Universiteit Leiden 2015: 391-402; „The taurobolium and criobolium in Dalmatia“, Illyrica antiqua II. In honorem Duje Rendić-Miočević. Proceedings of the international conference, Šibenik, 12th–15th September 2013, ur. Dino Demicheli, Odsjek za arheologiju FFZG, Zagreb 2017: 391-400; „Venus et Cybele. Matres Romanorum“, Stoljeće hrabrih: rimsko osvajanje i otpor starosjedilaca u Iliriku za vrijeme Augusta i njegovih nasljednika, Proceedings of the international conference, Zagreb, 22-26th September 2014, ur. Marina Milićević Bradač, Dino Demicheli, Zagreb: Odsjek za arheologiju 2018: 385-396) te brojnih recenzija i prikaza.