Biblioteke

 HRVATSKA KNJIŽEVNA I KULTURNA BAŠTINA
JOSIP J. ŠKAVIĆ
Hrvatska drama XIX. stoljeća


Građa za povijest hrvatskoga latiniteta


Zagreb, 2015.
Format: 21 x 15 cm, 496 str.
Uvez: broširano, šivano
Cijena: 270,00 kn
ISBN 978-953-284-153-4


Naruči

Ni danas nije lako pronaći više podataka o Josipu J. Škaviću, iako je svojim djelom i djelovanjem zadužio hrvatsku kulturu i njezinu baštinu iz više razloga: bio je kazališni kritičar i publicist, tajnik HNK u Zagrebu od 1923. do 1927. (za vrijeme Josipa Bacha, redatelja, glumca i direktora drame), ali i profesor na Akademiji za kazališnu umjetnost (AKU) na kojoj je djelovao kao profesor i njen prvi rektor. Inače, diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i obradio doktorsku disertaciju na temu »Hrvataska drama i zagrebačko kazalište u XIX st. (do 1895)«. Ovaj rukopis bio je priređen za tisak, ali se na kraju našao samo u arhivu NSK. i ovo je njegova prva objava.