Biblioteke

 

VESNA SOLAR
Nesigurna priča

Tehnike postmodernističkog pripovijedanja u Flaubertovoj papigi Juliana Barnesa i Zaposjedanja A. S. Byatt

Zagreb, 2019.
Format: 220 x14 cm, 296 str.
Uvez: broširano, šivano
Cijena: 180,00 kn
ISBN 978-953-284-156-5

Naruči

U ovoj knjizi opisuju se dva postmodernistička pripovjedna teksta: oba djela pripovijedaju složene priče, koje se bitno razlikuju od sigurne priče realizma, ali ipak uspijevaju biti priče. I Flaubetova papiga i Zaposjedanje stvaraju iznimno složene intertekstualne odnose s romanima realizma i djelima književne tradicije, kao i sa suvremenim tekstovima fikcionalne i nefikcionalne proze.

Dakle, u suvremenoj se književnosti često govori o povratku priči: modernizam u književnosti gradi svoju poetiku uglavno na suprotstavljanju realističkoj priči. Razaranje priče u krajnjoj konzekvenciji vodi do nemogućnosti pripovijedanja, tzv. bijele stranice, pa se postmodernizam vraća priči. Ta se priča bitno razlikuje od one realističke, koju pripovjedno obilježava njezina sigurnost. Sigurna priča je sigurna u sebe, nema potrebu propitivati se te stvara dojam kao da se pripovijeda sama od sebe, a odgovara Aristoteovom shvaćanju pojma priče kao cjelovite i svrsishodne radnje koja ima početak, sredinu i kraj. Obrazac takve priče može se naći u realističkim romanima, poput Flaubertove Gospođe Bovary i Tolstojeve Ane Karenjine.