Biblioteke

 


MIRKO BREYER
Građa za povijest hrvatskoga knjižarstva, tiskarstva i nakladništva
Pretisak
Knjiga 4
Priredio: Ivan Berislav Vodopija

Zagreb 2011.
Format: 23,5x16 cm, I-VI., 216 str.
Uvez: broširani
Cijena: 220,00 kn
ISBN 978-953-284-031-5


Naruči

Antikvar, knjižar i kulturno-književni povjesničar Mirko Breyer (1863 - 1946) ostavio je u hrvatskoj kulturnoj povijesti značajan trag od vremena kada je u Zagrebu 1904. osnovao prvi znanstveni antikvarijat pod nazivom "Slavenski naučni antikvarijat" uz nakladnu knjižaru. Prikupljao je prvotiske i ostalu vrijednu i rijetku građu, djela hrvatskih i slavenskih pisaca još od 15. st. u zemlji i po Europi. "K tomu je, proučavajući stariju i noviju književnost hrvatsku, nastojao svakomu djelu označiti i njegovu vrijednost. Dakako da mu je to moguće bilo tek nakon dugogodišnjih studija", zapisao je Vjekoslav Klaić u povijesti Knjižarstva u Hrvata 1922. Katalozi Hrvatskog (slavenskog) znanstvenog antikvarijata Mirka Breyera, od kojih su prvi Croatica i Slavica objavljeni iste godine kada je antikvarijat otvoren, smatraju se danas raritetnom građom nezaobilaznom u proučavanju povijesti hrvatske i slavenske literature (objavljena su 32 stručn obrađena kataloga s oko pet tisuća naslova). Mnoga djela (rara i rarissima te unica) Breyer je darovao Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, a vrijednu etnografsku građu hrvatskom kulturnim institucijama (muzejima). Osim što je Breyer djela prikupljao, on ih je i proučavao te je svoje književnopovijesne tekstove, bibliografske prikaze i različite crtice objavljivao u Viencu, Prosvjeti i Nadi te ih 1904. objavio u knjizi Prilozi k starijoj književnoj i kulturnoj poviesti hrvatskoj. Ostale radove iz književnosti, kulturne povijesti, tiskarstva i bibliotekarstva objavljivao je u brojnim časopisima i listovima. Ovo vrijedno izdanje, uz »Hrvatsku bibliografiju« Ivana Kukuljevića Sakcinskoga, nezaobilazan je priručnik i dragocjen izvor podataka o hrvatskoj povijesnoj pripadnosti europskom kulturnome krugu.