Biblioteke

 


FRANE BULIĆ – LJUBO KARAMAN
Palača cara Dioklecijana u Splitu

Zagreb, 2006.
Format: 23,5×16 cm,
271 str.
Uvez: broširani
Cijena: 240,00 kn
ISBN 953-6310-72-4

Naruči

Autori ovog izdanja iz godine 1927. i danas su neprijeporni autoriteti u svojoj struci, a njihova knjiga o Palači i danas je nezaobilazan priručnik, odnosno sveučilišna literatura na više naših fakulteta: Filozofskom, Arhitektonskom i Građevinskom, što nas je i navelo da to izdanje bude i danas studentima i stručnjacima ponovno dostupno. Napose kada je riječ o vrhunskoj i vrijednoj kulturnoj baštini upisanoj u svjetsku baštinu UNESCO-a.