Biblioteke

 Josipa Dragičević
Književnost u hramu ljubavi

Hrvatska nacija, rod i književnosti u prvoj polovici 19. stoljeća
Urednica: Jelena Hekman

Zagreb, 2017.
Format: 20×14 cm, 234 str.
Uvez: broširano, šivano
Cijena: 140,00 kn
ISBN 978-953-284-130-5

Naruči

Iako se knjiga temelji na istraživanjima obrađenih u sklopu izrade doktorskoga rada »Hrvatske književnice romantizma i realizma i njihova recepcija u hrvatskoj književnoj historiografiji«, ona se, osim u sadržaju, pristupu i zaključcima, još u mnogočemu od nje razlikuje. Knjiga je prvenstveno zamišljena kao mjesto koje otvara raspravu te nudi smjernice za daljnje istraživanje još neistraženoga dijela razdoblja hrvatskoga narodnoga preporoda i procesa stvaranja hrvatske nacije poveznih sa ženskim kolektivitetom, želeći potaknuti njihova buduća istraživanja, ne samo o »ženskoj« povijesti, već i o hrvatskom nacionalnom identitetu, hrvatskoj književnosti i hrvatskoj povijesti uopće.


Josipa Dragičević rođena je 1978. u Dubrovniku gdje je pohađala osnovnu školu i prva tri razreda Opće gimnazije, a maturirala je u Champlinu, Minnesota, Sjedinjene Američke Države. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 1996. upisala je studij kroatologije i filozofije, potom i Poslijediplomski studij kroatologije u sklopu kojega je izradila doktorsku disertaciju »Hrvatske književnice 19. stoljeća i njihova recepcija u hrvatskoj književnoj historiografiji« koju je uspješno obranila 15. lipnja 2015. i stekla zvanje doktorice znanosti.

Od 2003. do 2007. radila je kao stručna suradnica za odjele Središnjice Matice hrvatske pri čemu je organizirala rad Matičinih dvadesetak znanstvenih odjela što je rezultiralo i nizom (više stotina) znanstveno-stručnih i kulturnih događanja (znanstvenih skupova, okruglih stolova, predstavljanja knjiga, koncerata, izložbi dr.) kojima je bila inicijatoricom i/ili organizatoricom.

Od 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Odsjeku za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU na projektu »Hrvatski književni povjesničari«, voditelja prof. dr. sc. Tihomila Maštrovića. Kao vanjska suradnica Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od akademske godine 2008/2009. sudjeluje u izvođenju nastave na kolegiju Hrvatska književnost romantizma i realizma.

Suradnicom je na nekoliko znanstveno-stručnih projekata: Hrvatski književni povjesničari (Hrvatski studiji, 2008−), Kritička obrada i objavljivanje rukopisa arhivske zbirke Odsjeka za etnologiju HAZU (2011−2015), eLektire Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u realizaciji Bulaja naklade (2010−2011), Leksikon hrvatske književnosti – djela (Školska knjiga, Zagreb 2008). Sudjeluje u organizaciji i radu domaćih i stranih znanstvenih skupova te je autorica niza znanstvenih i stručnih radova, a osvrte i prikaze redovito objavljuje u književnoj periodici.