Biblioteke

 


KASIMIR EDSCHMIDT
O ekspresionizmu u književnosti i novo pjesništvo

Preveo: Boris Perić
Priredio: Ivica Matičević

Zagreb, 2018.
Format: 20×14 cm, 100 str.
Uvez: broširano, šivano
Cijena: 120,00 kn
ISBN 378-953-284-147-3

Naruči

Objavljeni tekstovi u ovom svesku nastali su na temelju autorovih govora koje je održao da bi što jasnije prikazao sliku stanja i pružio potrebna pojašnjenja o ekspresionizmu u književnosti, kao i novom pjesništvu, ali ni u kojem slučaju kako bi postulirao program.
Ipak, na taj se način ovi tekstovi mogu i tako očitavati.
Konačno, govor o ekspresionizmu održan je u prosincu 1917. pred »Njemačkim društvom« i »Savezom njemačkih umjetnika i učenjaka«. Govori o pjesničkoj njemačkoj mladosti održani su u svibnju tisuću devetsto i osamnaeste u Stockholmu, Göteborgu i Lundu.

O dinamičnoj višestrukosti stvaralačkih osobina njemačkoga ekspresionizma, mjestimice i posve oprečnih, svjedoče i različiti eksplicitni tekstovi poput Edschmidovog.
U nizu programskih tekstova koji su promovirali, opisali i prepoznali različite tendencije u njemačkome ekspresioniz¬mu, u tekstovima J. Bechera, R. Leonharda, K. Pinthusa, H. Bahra, L. Rubinera, P. Kornfelda, H. Waldena, i dr., Edschmidova je brošura s dva komplementarna i sadržaj¬no srodna eseja objavljena 1919., kada su ekspresionističke poetičke crte u njemačkoj književnosti u punoj zrelosti, a u nekih autora i na zalasku. Drukčije rečeno, prepoznavanje identiteta njemačkoga ekspresionizma mjera je književnih radova i programskih eseja.
U Edschmidovu slučaju svjedoci smo kako se pokušaj pred¬stavljanja ekspresionističkog književnog modela uspostav¬lja sugestivnim i dorađenim stilom i autorovim uvjerenjem kako je ekspresionizam naravan slijed dotadašnjih umjetnič¬kih i društvenih prilika.
Dok prvi esej u knjizi naglasak stavlja na književnopovijesni i nacionalno-povijesni kontekst te dugoočekivanu promjenu duhovne matrice, artističke svijesti i stvaralačke paradigme, u drugom je eseju jasno predočena ekspresionistička novost. Izrazom jake metaforičnosti i pjesničke invokacije, mjestimice i s formalnim odmakom prema stihovnom obliku, Edschmid postiže snažnu ekspresivnost svoga eseja.