Biblioteke

 HRVATSKA KNJIŽEVNA I KULTURNA BAŠTINA
IRENA BRATIČEVIĆ
Via Virtutis / Put vrline
Epigramatski opus Rajmunda Kunića
svezak 2


Građa za povijest hrvatskoga latiniteta

Knjiga 2., svezak 2.
Urednica: Jelena Hekman

Zagreb, 2016.
Format: 24x17 cm, 473 str.
Uvez: broširano
Cijena: 400,00 kn
ISBN 978-953-284-116-9


Naruči

Riječ je o opsežnoj i zahtjevnoj obradi Irene Bratičević o epigramatskom opusu Rajmunda Kunića (Dubrovnik, 1719 – Rim, 1794), koji je za sobom ostavio brojne epigrame čija je sudbina dugo bila neistražena. U ovom dvosveščanom izdanju autorica nastoji rasvijetliti njihovu sudbinu poslije Kunićeve smrti uz iscrpnu analizu. Naime, Kunićevi autografi imali su za ono doba neuobičajenu sudbinu: završili su u njegovu rodnome gradu što nije bila autorova želja. Riječ je o približno 3600 latinskih epigrama s kojima u povijesti hrvatskoga latinizma nema usporedbe. Već i taj podatak bio je više nego dovoljan poticaj za nastanak ovoga rukopisa, pogotovu što je Kunić i u svoje vrijeme uživao ugled vrsnoga epigramatičara. Opsežnost ovog rukopisa bila je nužnost, jer se prvi put objavljuju svi sačuvani epigrami što ovo izdanje čini osobito vrijednim.

Irena Bratičević rođena je 27. ožujka 1977. u Zagrebu. Pohađala je klasičnu gimnaziju u Dubrovniku, a nakon toga studij kroatistike i klasične filologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2002. te doktorirala pri istom fakultetu 2010. Na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, na kojem je trenutačno pročelnica, u zvanju docenta predaje kolegije iz rimske književnosti, hrvatske novolatinske književnosti te rukopisne baštine starog Dubrovnika. Iz interesa za stvaralaštvo du­brovačkih autora od 15. do 19. st. proistekli su njezini radovi o Rajmundu Kuniću, Ruđeru Boškoviću, Marinu Zlatariću, Petru Franu Aletinu, Euzebiju Kabogi i drugima. U tim radovima nastoji popisati, interpretirati i objaviti njihova djela, često sačuvana samo u rukopisnom obliku. Zajedno s Ivanom Lupićem već se više godina bavi sveobuhvatnijim proučavanjem dubrovačke rukopisne kulture, od 2016. unutar projekta Manuscript Networks o the Ragusan Republic (1358-1808) pri Stanford University., SAD.

Plod je ove suradnje objavljena studija o Držićevoj Hekubi te studija u pripremi koja kritički preispituje rukopisnu predaju Gundulićeva Osmana, najčešće prepisivanoga djela starije hrvatske književnosti.

Popis triju publikacija - autorske knjige (monografije)
Objavila je knjigu u dva sveska:

  1. Via virtutis / Put vrline: Epigramatski opus Rajmunda Kunića, Zagreb 2015 – 2016.
  2. Via virtutis / Put vrline: Epigramatski opus Rajmunda Kunića, Zagreb 2016.