Biblioteke

 HRVATSKA KNJIŽEVNA I KULTURNA BAŠTINA
IRENA BRATIČEVIĆ
Via Virtutis / Put vrline
Epigramatski opus Rajmunda Kunića


Građa za povijest hrvatskoga latiniteta

Knjiga 2., svezak 1.
Urednica: Jelena Hekman

Zagreb, 2015.
Format: 23,5x16 cm, 534 str.
Uvez: broširano
Cijena: 420,00 kn
ISBN 978-953-284-084-1


Naruči

Da nije puka fraza kako je još uvijek gotovo jedna trećina hrvatske književnosti neobjavljena dokaz je i ovaj rukopis. Riječ je o opsežnoj i zahtjevnoj obradi Irene Bratičević o epigramatskom opusu Rajmunda Kunića (Dubrovnik, 1719 – Rim, 1794), koji je za sobom ostavio brojne epigrame čija je sudbina dugo bila neistražena. U ovom dvosveščanom izdanju autorica nastoji rasvijetliti njihovu sudbinu poslije Kunićeve smrti uz iscrpnu analizu. Naime, Kunićevi autografi imali su za ono doba neuobičajenu sudbinu: završili su u njegovu rodnome gradu što nije bila autorova želja. Riječ je o približno 3600 latinskih epigrama s kojima u povijesti hrvatskoga latinizma nema usporedbe. Već i taj podatak bio je više nego dovoljan poticaj za nastanak ovoga rukopisa, pogotovu što je Kunić i u svoje vrijeme uživao ugled vrsnoga epigramatičara. Opsežnost ovog rukopisa bila je nužnost, jer se prvi put objavljuju svi sačuvani epigrami što ovo izdanje čini osobito vrijednm.

Popis triju publikacija - autorske knjige (monografije)
Objavila je knjigu u dva sveska:

  1. Via virtutis / Put vrline: Epigramatski opus Rajmunda Kunića, Zagreb 2015 – 2016.
  2. Via virtutis / Put vrline: Epigramatski opus Rajmunda Kunića, Zagreb 2016.