Biblioteke

 IZ POVIJESTI HRVATSKOGA KNJIŽARSTVA
Građa za povijest hrvatskoga knjižarstva, tiskarstva i nakladništva
Knjiga 1/2009.
Priredili: Ivana Mandić Hekman i Ivan Berislav Vodopija

Zagreb 2009.
Format: 23,5 x 16 cm, 218 str.
Uvez: broširani
Cijena: 220,00 kn
ISBN 978-953-284-025-4


Naruči

U sklopu edicije Hrvatska baština, nakon nizova iz književne baštine i hrvatskoga latinizma, jezikoslovlja te likovne i spomeničke baštine, pokrenut je i niz "Iz povijesti hrvatskoga knjižarstva, tiskarstva i nakladništva", jer ove važne struke imaju u nas dugu i bogatu tradiciju koja je danas mnogima slabo poznata. Zaboravljeni su mnogi nakladnici i tiskari koji su svojim djelovanjem ugradili brojna djela u same temelje hrvatske kulturne povijesti. I dok se nakladništvo i tiskarstvo uspješno razvijaju, dotle je knjižarska mreža posve zapostavljena, baš kao i uloga i značenje antikvarijata. Kroz cijelu hrvatsku kulturnu povijest, knjižari i antikvari nisu bili samo posrednici u prodaji, nego istodobno i neposredni prenositelji novih ideja, a njihove knjižare i antikvarijati okupljališta intelektualaca i stručnjaka različitih profila. U knjizi je tiskana i studija Vjekoslava Klaića Knjižarstvo u Hrvata, Zagreb 1922.