Mateo Karaman
Bukvar
Pretisak iz godine 1753.

Priredio Stjepan Damjanović
Split – Zagreb 2005.
Format: 17×12 cm, 99 str.
Uvez: broširani
Cijena: 60,00 kn
ISBN 953-6310-49-X


Naruči

Ova malena knjižica Matea Karamana (1700 - 1771) dio je naše kulturne i glagoljične tradicije a ujedno i svjedočanstvo o iznimnoj naobrazbi njegova autora. Karamanov Bukvar, naime, nudi neslućeno filološko bogatstvo koje još uvijek nismo iscrpili.

Opravdanom nam se čini nada da će se svi koji vole našu književnu glagoljičnu tradiciju, napose paleoslavisti i paleokroatisti, sa zanimanjem zagledati u početnicu koju je Mateo Karaman priredio za pitomce Zbora za širenje vjere kako bi ih upoznao sa slavenskim pismima i jezičnim idiomima.

Za ovo je izdanje predgovor napisao Stjepan Damjanović.


 
  Tel: +385 01 48 12 389 - Fax: +385 01 48 70 075 - GSM: 099 48 12 389
exlibris@exlibris.hr