Biblioteke

 


Zanimat će Vas i:


Hrvatska književna baština
KNJIGA 1/2002

Hrvatska književna baština
KNJIGA 3/2004

Hrvatska književna baština
KNJIGA 4/2005

Hrvatska književna baština
KNJIGA 2/2003

Urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković
Zagreb, 2003.
Format: 24×15 cm, 476 str.
Uvez: tvrdi
Cijena: 340,00 kn
ISBN 953-6310-12-0


Naruči

Drugi svezak knjižnoga niza Hrvatska književna baština donosi iznimno vrijedne rezultate potrage za zagubljenom i zaboravljenom hrvatskom književnom građom.

U prilogu su izvorni tekstovi: Benedikta Kotruljevića, Ivana Gučetića, Franje Jožefića, Ivana Mršića Pažanina, Petra Makrančića Šibenčanina, Stijepe Rusića, Rajmunda Kunića, Adama Alojzija Baričevića, Zvonimira Bajsića.

Tako se prvi put objavljuje i u europskim okvirima važna rasprava napisana na talijanskom jeziku 1464: De navigatione, prvi udžbenik o plovidbi u europskoj stručnoj literaturi, autora Benedikta Kotruljevića, dubrovačkog humanista i trgovca.

Prvi put se objavljuju i nepoznate ekloge dvojice poznatih latinista: Rajmonda Kunića, čuvenoga prevoditelja Ilijade na latinski jezik te Adama Alojzija Baričevića, zagrebačkoga svećenika-polihistora, kao i kajkavska drama Papiga, vrlo uspješna lokalizacija istoimene drame njemačkoga dramatičara Augusta von Kotzebuea.

Prvi se put objelodanjuju i dvije radio-komedije Zvonimira Bajsića, praizvedene na Radio Zagrebu prije tridesetak godina.

Među raspravama osobito je poticajna rasprava poljske kroatistice Joanne Rapacke o ulozi i značenju latinskoga jezika kao kulturnoga koda u hrvatskoj kulturi. Ova će rasprava biti neizostavnim štivom za bilo kakvu ozbiljniju raspravu o hrvatskom kulturnom identitetu.

I ovaj svezak donosi bibliografiju starije hrvatske književnosti, i to onu objavljenu tijekom 2001.

Za ovaj svezak tekstove su priredili i napisali: Damir Salopek, Darko Novaković, Eduard Hercigonja, Tomislav Bogdan, Tamara Tvrtković, Davor Dukić, Irena Bratičević, Olga Perić, Nikola Batušić, Branko Hećimović, Joanna Rapacka, Pavao Pavličić, Zoran Kravar, Sanja Slukan.