Biblioteke

 


Zanimat će Vas i:


Hrvatska književna baština
KNJIGA 1/2002

Hrvatska književna baština
KNJIGA 2/2003

Hrvatska književna baština
KNJIGA 4/2005

Hrvatska književna baština

KNJIGA 3/2004

Urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković
Zagreb, 2004.
Format: 20×15 cm, 560 str.
Uvez: tvrdi
Cijena: 340,00 kn
ISBN 953-6310-33-3


Naruči

Treći svezak edicije Hrvatska književna baština donosi čitav niz relevantnih, neobjavljenih, ili samo jednom objavljenih, latinskih i hrvatskih pisanih tekstova hrvatske književnosti od humanizma pa do kraja ranog novovjekovlja.

Tekstovi stare hrvatske književnosti priređeni su prema relevantnim uzusima kritičkog izdavanja tekstova.

Najveći dio, a u filološkom i u estetičkom pogledu i najznačajniji, zauzima poezija hrvatskoga humanista Ilije Crijevića.

Darko Novaković u prilogu Autografi Ilije Crijevića (I.): Vat. Lat. 1678., u kritičkom izdanju, priredio je cijeli spomenuti Vatikanski kodeks, koji obaseže 213 folija, s više od 8000 stihova, a dosad nikada nije bio integralno objavljen, dok i ono što je dosad tiskano najvećim dijelom više ne odgovara današnjim filološkim standardima.

U tom opsežnom kodeksu predstavljena je poezija Ilije Crijevića u tematskom rasponu od ljubavne lirike pa sve do duhovne, u raznim lirskim podvrstama (elegije, epigrami i drugi oblici) i u raznolikim metrima.


Nadalje, kao pretisak, donosi se Vetranovićeva drama Orfeo, što ju je za tisak priredio Leo Rafolt. Amir Kapetanović priredio je Historiju od Filomene fra Ivana Zadranina, djelo upitne atribucije, a Milovan Tatarin djelo Nikolice Bunića Glavosječenje navještitelja Jezusova slavnoga Ivana Krstitelja ili Erodijade.

Od hrvatskih pisanih djela važan segment zauzimaju djela koja tematiziraju drugu tursku opsadu Beča: pod zajedničkim naslovom Opsada Beča u hrvatskoj književnosti donose se tekstovi Petra Bogašinovića i Petra Kanavelića posvećeni opsadi Beča 1683. godine.

Priređivači su tekstova i autori predgovora: Dunja Fališevac i Davor Dukić; a naslovi priloga: Petar Bogašinović: Opkruženje Beča grada od cara Mehmeta i Kara Mustafe velikoga vezijera; Petar Kanavelić: Pjesan u pohvalu privedroga Ivana Sobjeskoga, kralja Poljačkoga.
Stanko Andrić autor je rasprave Baranjski promicatelj reformacije Emerik Zigerije, kojoj je priloženo i Zigerijevo latinsko pismo Matiji Vlačiću te Vlačićev predgovor.

I u ovom svesku donosi se i kompletna bibliografija: Starija hrvatska književnosti u 2002. godini - primarna i sekundarna literatura.