Biblioteke

 


Zanimat će Vas i:


Hrvatska književna baština
KNJIGA 1/2002

Hrvatska književna baština
KNJIGA 2/2003

Hrvatska književna baština
KNJIGA 3/2004

Hrvatska književna baština

KNJIGA 4/2005

Urednici Dunja Fališevac, Josip Lisac, Darko Novaković
Zagreb, 2005.
Format: 20×16 cm, 437 str.
Uvez: tvrdi
Cijena: 340,00 kn
ISBN 953-6310-34-1


Naruči

Ovaj je niz svakako pridonio da se, među ostalom vrijednom knjižnom građom, konačno održi svijest o veličini i vrijednosti ostavštine hrvatskih latinista. Zato i u ovom svesku, kao Građu, donosimo ep De morte Christi Damjana Beneše što ga je priredio i protumačio Vladimir Rezar. Zbog vrijednosti djela i njegova značenja za našu književnu povijest ovaj smo ep objavili u kritičkom izdanju kao zasebni svezak u novom nizu Hrvatske književne baštine: Građa za povijest hrvatskpga latiniteta.

U Građi je objavljena i hrvatska (čakavska) inačica srednjovjekovne legende o svetoj Julijani Od svete Julijane dive koju je priredio Amir Kapetanović.

U Raspravama objavljena je studija Joanne Rapacke »Centri i periferija starije hrvatske književnosti«. U trećem dijelu Boris Nikšić donosi bibliografiju: Croatica u mađarskim knjižnicama i arhivima, a Sanja Slukan: »Starija hrvatska književnost u 2003. – primarna i sekundarna literatura«.