Biblioteke

 JOSIP KOSOR
Knjiga 11.
Članci feljtoni
Kritika o Josipu Kosoru


urednik: Dubravko Jelčić, priredio Ivica Matičević

Zagreb, 2016.
Format: 20x14 cm, 416 str.
Uvez: tvrdi, šivano
Cijena: 340,00 kn
ISBN 978-953- 284-108- 4


Naruči


Novi svezak Kosorovih Djela donosi u prvome dijelu izbor iz autorove publicistike, tj. iz njegovih društveno-političkih članaka i feljtonistike. Kosor je napisao pedesetak publicističkih tekstova u tridesetak godina, a nastali su uglavnom između dvaju svjetskih ratova. Načelno se može reći kako ovi radovi donose sve one karakteristične idejne smjernice koje pronalazimo u njegovim novelama, romanima, pjesmama i dramama, samo što su sada izložene na drukčiji, konkretniji način, više ili manje povezane s događajima iz neposredne zbilje.

Drugi dio sveska donosi, u izboru od četrdeset i pet tekstova, najvažnije kritičke radove o Kosorovim djelima, od pojave njegovih prvih uknjiženih novela iz 1905., do putopisa Atlantikom i Pacifikom iz 1926. Dakako, u izbor su uvršteni i značajniji kritički prikazi izvedaba njegovih dramskih tekstova na pozornicama Skoplja, Beograda i Zagreba. U svim se uvrštenim tekstovima dosljedno poštovao izvorni leksik i pravopis, uz mjestimični ispravak očitih tiskarskih pogrešaka. Dvoslovi dj i gj zamijenjeni su, gdje je to bilo opravdano, jednoslovom đ.

Podaci o izvorima odabranih tekstova naznačeni su nakon svakog teksta, a raspored tekstova u oba dijela sveska slijedi kronologiju njihova nastanka.