Biblioteke

 JOSIP KOSOR
Knjiga 2.
Romani: Rasap & Razvrat

urednik: Dubravko Jelčić, priredio Ivica Matičević

Zagreb, 2011.
Format: 20x14 cm, 343 str.
Uvez: tvrdi
Cijena: 240,00 kn
ISBN 978-953-284-045-2


Naruči


Drugi svezak Kosorovih Djela donosi dva romana, od kojih je prvi Rasap objavljen prvi put u Zagrebu 1906. tiskom Milivoja Majcena te ponovno 1987. u izdanju Privlačice. Drugi roman Razvrat objavljen je u Zagrebu 1923., u tisku i nakladi St. Kuglija i do sada nije ponavljan. Oba romana u ovim Djelima priređena su prema prvim izdanjima koja su ujedno i posljednja za autorova života. U potpunosti su poštovani izvorni jezik i pravopis, tek su dvoslovi gj i dj zamijenjeni slovom đ, kao u primjerima angjeo-anđeo, zaradjala-zarađala, probudjen-probuđen i sl. Inače, u autorovoj ostavštini, koja se čuva u Arhivu Odsjeka za povijest hrvatske književnosti HAZU nalaze se neobjavljena djela (drame, proza, korespondencija, feljtonistika) koja tek čekaju svoju recepciju i temeljitiju stručnu prosudbu. Dovršetkom ovih višesvešlanih Djela zato će, uz već poznate Kosorove tekstove, koačno donijeti cjelovitog Kosora, velikog hrvatskog pisca, koji to, svojom umjetničkom vrijednošću i književnopovijesnim značenjem, neprijeporno zaslužuje.