Biblioteke

 DUŠKO KEČKEMET
Splitske vedute na slikama, crtežima i grafikama
Priredila: Inga Vilogorac

Zagreb, 2008.
Format: 20x16 cm, 125 str., ilustr.
Uvez: broširano, šivano
Cijena: 180,00 kn
ISBN 978-953-6310-48-7


Naruči


Ovo izdanje prvi put donosi prikaz Splita na slikama, crtežima, litografijama, bakropisima i grafikama od najstarijh vremena do najnovijih dana. Povijesne građevine, ne samo one carske Palače, nego i ostale srednjovjekovne, gotičke i renesansne, kao i slikoviti ugođajipučkih težačkih predgrađa oduvijek su bili zahvalnim motivima slikarima, osobito u 20. st., dok je u ranijim razdobljima grad više plijenio pozornost stranih i domaćih arheologa i drugih istraživača od kojih danas baštinimo brojne nacrte i tlocrte, skice i crteže.

Osobito je zanimljiva minijatura iz Hrvojeva misala s prvim likovnim prikazima srednjovjekovnoga Splita, na kojoj su, u pozadi prizori iz života Kristova. Vide se zidine, kule i kuće unutar Dioklecijanove palače, 1404. I Girolamo da Santacroce izradio je Model Splita na ruci Sv. Dujma (poliptih iz 1549. luva se u Franjevačkoj crkve na Poljudu), slijedi Robert Adam s svojim poznatim crtežima Palače, zati nacrti i tlocrti Palače Vinka Andrića. Slijede brojne litografije i bakropisi stranih autora, ali i domaćih slikara među kojima vedute Medovića, Vidovića, Katunarića, Meneghella-Dinčića, Uvodića, Kirina, Krizmana, Zuppe, Bonaccija Čike, Tartaglie, Miše, Joba, Paraća, Kaštelančića, Glumca, Kneževića, Sikavice, Botterija, Šercara, Lipovaca i mnogih drugih. Ali, prikazane su i prve fotografije Splita objavljene poč. 20. st. u časopisu National Geographic, kao i crveni i crni Peristi.