Biblioteke

 

Pročitajte iz knjige:

Kazalo
LUCIJA LJUBIĆ
Desetica
Rasprave o povijesti hrvatske drame i kazališta


Zagreb, 2013.
Format: 20×14 cm, 239 str.
Uvez: broširani
Cijena: 220,00 kn
ISBN 978-953-284-068-1

Naruči

Deset kazališnopovijesnih rasprava Lucije Ljubić (Zagreb, 1974) ukazuju na uspješna i svrhovita teatrološka istraživanja. Naime, i bez obzira na to je li riječ o temama iz tzv. starije hrvatske drame i književnosti (Došljaci u hrvatskoj renesansnoj drami, Lucićeva Robinja u hrvatskom kazalištu) ili novije (Igre i šale Đure Estera, Stari i novi Grad u Dubrovačkoj trilogiji Iva Vojnovića, Šovagovićev Sokol kao slavonski dramski tekst, Jalnuševčani Marije Jurić Zagorke kao pučki komad, i dr.), autoričin pristup zrcali identičan eklektički metodološki okvir koji uspješno rasvjetljava dotadašnje spoznaje: biografske crte pojedinih autora isprepleću se s društvenim (političkim, kulturnim) kontekstom u kojem su djelovali, da bi naposljetku progovorio puni i zaokruženi analitički pogled u samo dramsko djelo, njegovo uprizorenje i sve one elemente scenske umjetnosti koje od nje čine zaseban oblikotvorni i značenjski model svijeta.

Autorica, što je karakteristično za njezin pristup, čini upravo ono što se očekuje od dobrog i savjesnog istraživača nacionalne baštine: poznaje i poštuje prethodna istraživanja, ali ih istodobno nastoji dodatno propitati i propustiti kroz vlastitu otkrivačku proceduru, kroz svoje autorsko viđenje koje nije tek puki izlet u analitičku lakoću, nego pokušaj da se na temelju poznatih činjenica učini spoznajni korak naprijed, da se dosadašnji uvidi u pojedine teme prošire novim krugovima značenja i odgonetnutog smisla. U jezgri je toga proširenja vidljiva i komparatistička vizura koja tzv. domaće teme rubi mediteranskim i srednjoeuropskim prostorom, što dodatno podcrtava vrijednost ovoga rukopisa ne samo kao poticajnog pogleda iza dramsko-scenskog zastora domaće tradicije, nego smješta nacionalne horizonte u sliku šire literarne i scenske panorame onih kulturnih prostora s kojima je Hrvatska konstantno bila povezana.

Konačno, Lucija Ljubić u svojim tekstovima funkcionalno koristi pojmovni teorijski i analitički aparat, ne robuje metajezičnom suvišku i stilski odlučno i ujednačeno zaokružuje tekstove u skladnu i lako čitljivu i prohodnu cjelinu. Posrijedi je, dakle, rukopis vrijednih teatroloških i književnopovijesnih rasprava koji svakako zaslužuju nova kritička čitanja.