Biblioteke

 


PAUL MARGUERITTE
Ljubavnici
Preveo: Miloje Fruškogorac [Nikola Andrić]

Zagreb, 2007.
Format: 18,5×12 cm, 295 str.
Uvez: broširani
Cijena: 180,00 kn
ISBN 978-953-6310-94-4

Naruči

LJUBAVNICI. Roman jedne nedopuštene ljubavi od Paul Marguerittea. Oženjeni princ Daniel d' Ancise upušta se u grešni odnos s boležljivom danskom ljepoticom Frederikom, koja se nalazi na oporavljanju u Alžiru. Sav žar afričkoga sunca i raspaljene ljubavne strasti opisan je naturalističkom snagom izvr­snoga pisca. Bijedna ljubavnica i ne sluti, u kakvu provaliju propada i kako će se tragično svršiti njena ljubavna omama. Držanje prinčeve nabožne žene za cijelog trajanja muževog mahnitanja prikazano je sa toliko anđeoskoga mira i vjerovanja u božansku providnost i pravdu, da će se rijetko gdje u svjetskoj književnosti naći sličan ženski tip. U svakom pogledu je ova knjiga — iza Urbanova »Živog biča«, Kastnerova »Fabiana«, Muntheova »San Michela« i Olbrachtova "Nikole Šuhaja" — izvrsna promjena u mnogostrukom pro­gramu ove biblioteke. Knjiga je ukrašena ilustracijama, izrađenima prama akvarelima francuskog slikaraG. Conrada.
Nikola Andrić