Biblioteke

 REINHARD JOHANNES SORGE
Prosjak, dransko poslanje

S njemačkog preveo: Boris Perić
Urednik: Ivica Matičević

Zagreb, 2016.
Format: 20×14 cm, 176 str.
Uvez: broširano, šivano
Cijena: 180,00 kn
ISBN 978-953-284-133-6

Naruči

Ekspresionizam je, kako je poznato, obilježio hrvatsku književnost u drugom i trećem desetljeću prošloga stoljeća, od jezgrenih godina 1917-1925. do zone djelovanja koja nastavlja znatno dalje iza 1930. Ekspresionističke se stilske crte prepoznaju i u radovima prije 1917 (već u A. G. Matoša, J. Polića Kamova, J. Kosora, U. Donadinija, M. Krleže...). Studijsko bavljene hrvatskom literarnom avangardom, među čijim stilemima predominira ekspresionistički, pokazalo je dosad, još od međuratnih radova Ljubomira Marakovića, upravo nepodijeljeno mišljenje oko utjecaja njemačkoga ekspresionizma na domaću književnu sredinu. Na drugoj je strani, pak, gotovo u potpunosti izostala praksa prevođenja zaglavnih njemačkih teorijsko-poetičkih tekstova i književnih djela na hrvatski jezik. Konkretno upoznavanje s tako važnim odsječkom europske književne tradicije, koja je bila u dinamičkom i kreativnom dosluhu s kulturnim i literarnim zbivanjima u Hrvatskoj, zapravo se nijenikada, na široj recepcijskoj osnovi, niti dogodilo. Prijevodi s jednoga jezika na drugi, svi to znaju, pomažu bržem i lakšem shvaćanju određenih predmetnih područja, problema, pitanja i odgovora. Prevođenje je čin približavanja dviju kultura, osnovica da se pojedina zakrita mjesta - ako ih ima, a uvijek ih ima - brže, bolje i odlučnije istraže, svladaju i usvoje. Konačno, prevođenje obogaćuje kulturni profil obiju sredina, i one s čijeg se jezika prevodi, a napose one sredine na čiji se jezik prevodi. Dodiri su čvršći, pogledi jasniji, a mogućnosti spoznaja postaju otvorenije. Koliko mi je poznato, dosadašnji prijevodi radova njemačkoga ekspresionizma na hrvatski jezik, bilo kritičko-teorijskih bilo beletrističkih u sva tri temeljna žanra, iscrpljuju se već nakon spomena prevedenih dramskih radova Bertolta Brechta (a njegov je opus tek jednim dijelom neposrednije povezan s ekspresionizmom) te poezije Georga Trakla. Kafkina proza ili Döblinov roman Berlin Alexanderplatz,dakako, prevedeni su na hrvatski, ali posrijedi su stilski donekle atipična ekspresionistička djela. Prevedenih pjesama i/ili proznih i dramskih dijelova u pojedinim časopisima i analitičkim radovima ima, ali tek mjestimice, rijetko i fragmentarno. S jedne strane, dakle, relativno bogata studijska literatura o njemačkom ekspresionizmu, njemačkoj kulturi s početka stoljeća te o dodirima hrvatskoga ekspresionizma s njemačkim, a s druge strane zamjetljivi deficit u prevođenju temeljnih tekstova njemačkoga ekspresionizma na hrvatski jezik.

Budući da je dramski žanr bitno obilježio njemačko ekspresionistčko stvaranje (poznata je zamjedba Ludwiga Marcusea kako je njemački ekspresionizam „najglasnije živio u kazalištu“), Ex libris će u ediciji Ekspresionizam donijeti prijevode drama njemačkoga ekspresionizma, drama koje se nikad do sada nisu pojavile u prijevodu u hrvatskom akademskom i istraživačkom prostoru. U uvrštenim radovima lako će se prepoznati temeljna poetička obilježja dramskog ekspresionizma koja su bitno utjecala na hrvatsku dramsku modernističku matricu, sve do danas: dokidanje klasične dramske i dramaturške cjelovitosti, inzistiranje na idejnom sloju, zanemarivanje razvoja lika i dramske radnje utemeljene na konfliktu, simbolička stilizacija likova, hibridizacija forme, miješanje žanrova, groteskno i burleskno oblikovanje svijeta, asocijativnost jezika, telegrafski izražajni stil, hiperbolizacija izraza, kromatsko-zvučni efekti, tematizacija Novog Čovjeka, raspon od snovitih vzija do političke agitacije...

Prijevodi drama popraćeni su uvodnim kratkim studijama dr. sc. Ivice Matičevića, vrsnog poznavatelja hrvatske avangarde, koji je napisao više zapaženih studija o tome razdoblju hrvatske književnosti, i koji je u ediciji ponudio izbor najvažnijih njemačkih ekspresionističkih drama, izbor kojemu se nema što objektivno prigovoriti.

Prevoditelj je germanist Boris Perić, trenutno jedan od najboljih hrvatskih prevoditelja s njemačkoga jezika. Valja spomenuti da je Boris Perić nedavno na njemački preveo cjelovite Balade Petrice Kerempuha M. Krleže, za što je zaslužio brojne pozitivne kritičke osvrte i