Biblioteke

 

DINKO ŠTAMBAK
Svezak drugi: Dvadeset i pet godina Pariza 1945–1970.
Urednica: Jelena Hekman

Zagreb, 2014.
Format: 20×14 cm
Uvez: broširano
Cijena: 340,00 kn
ISBN 978-953-284-075-9


Naruči


Autorova supruga, ugledna francuska znanstvenica Mira Stambak, stavila je hrvatskoj javnosti na raspolaganje autorov arhiv, koji, u konačnici, svoje mjesto nalazi u planiranom muzeju u Imotskome, što će ova djela učiniti relevantnim za nova kritička čitanja. Jer, spletom nesretnih okolnosti autor nije za života doživio punu književnu valorizaciju iako je pripadao jednoj slavnoj generaciji, vršnjacima poput Ive Kozarčanina, Ivana Gorana Kovačića, Viktora Vide, Ranka Marinkovića, Grge Gamulina i drugih.

Rukopisu je dodan opširan prikaz autorova Života i djela iz pera njegova nećak Nikole Štambaka.