Biblioteke

 

ANA ŠVERKO
Diocletian’s palace: Palace of Places

Zagreb 2011., Croatia
Format: 25×17,5 cm, 109 pg.
Cover: paperbook
Price: 35,80 € / 270,00 kn
ISBN 978-953-284-034-6


Order

DIOCLETIAN'S PALACE: PALACE OF PLACES
The ancient palace of Emperor Diocletian forms a part of today`s historic core of the city of Split – the second largest city in Croatia. Due to its dual role of the greatest monument and the most important public space of the city, it generates conflicts between conservation and development, private and public, dwelling and tourism. The author`s primary interest, herself being an urban designer with experience in heritage conservation, is the open public space of Diocletian`s palace, constantly undergoing transformation just like society. For the first time, the analyses of public space modelled upon the legendary map of Rome by Giambattista Nolli have been applied on this area. Furthermore, the urban activity patterns throughout the history facilitate the understanding of this space as one whole consisting of a number of smaller wholes, each with its own more or less pronounced identity. The book takes us on a jurney through space and time, from ancient times to the present day, and using a new perspective on space, proposes a number of constructive stimuli for its future. Additionally, the book serves as an alternative guide to Diocletian`s palace as a multilayered monument, Classical Antiquity presenting just one of the existing layers; where the static perception of monument is juxtaposed with coexistence of traces of times and their living, dynamic identity and which provides the freedom to explore new possibilities.

DIOKLECIJANOVA PALAČA: PALAČA OD MJESTA
Antička palača cara Dioklecijana u Splitu dio je današnje povijesne jezgre grada Splita – drugog najvećeg grada u Hrvatskoj. Radi svoje dvostruke uloge: najvećeg spomenika i najvažnijeg javnog prostora u gradu, u njoj se pojavljuju konflikti između očuvanja i razvoja, privatnog i javnog, stanovanja i turizma. Autorica se iz pozicije urbanističkog projektanta s konzervatorskim iskustvom primarno bavi praznim, otvorenim javnim prostorom Dioklecijanove palače, koji je u stalnoj mijeni kao i društvo. Po prvi put se na ovo područje primjenjuju analize javnog prostora tragom legendarne mape Rima Giambattiste Nollija, kao i dijagrami urbanih aktivnosti kroz povijest, koji pomažu razumijevanju ovog prostora kao cjeline koja se sastoji od niza manjih cjelina, svake sa svojom manje ili više izraženim identitetom. Knjiga nas vodi na put kroz mjesto i vrijeme od antike do 21. stoljeća i kroz jedan novi pogled na prostor nudi neke konstruktivne poticaje za njegovu budućnost. Ujedno predstavlja alternatvni vodič Dioklecijanovom palačom kao slojevitim spomenikom, u kojemu je antika samo jedan od slojeva; u kojemu se statičnoj percepciji spomenika suprotstavlja suživot tragova vremena sa svojim živim, dinamičnim identitetom i pruža sloboda za istraživanje novih mogućnosti.

Pročitajte o knjizi:


Slobodna Dalmacija online

Dioklecijan na Berkeleyju