Biblioteke

 MIRKO TOMASOVIĆ
Opat Alberto Fortis u obrani Vlaja

Studije i rasprave Urednica: Jelena Hekman

Zagreb, 2017.
Format: 20×14 cm, 312 str.
Uvez: broširano, šivano
Cijena: 220,00 kn
ISBN 978-953-284-121-3

Naruči

Mirko Tomasović (Split, 6. XI. 1938 – Zagreb, 7. V. 2017) diplomirao je komparativnu književnost i francuski jezik na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1963. Od 1971. nastavnik je na Odsjeku za komparativnu književnost na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Umirovljen je 1999. u zvanju redovitoga sveučilišnog profesora.
Godine 2000. izabran je za redovitog člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Razredu za književnost. Prve radove počeo je objavljivati od 1957. godine u hrvatskim književnim časopisima i listovima, zbornicima, stručnim glasilima prilozima te u nekim inozemnim. Objavio je trideset i pet znanstveno-stručnih izdanja te petnaestak knjiga prepjeva poezije s talijanskog, francuskog, španjolskog i portugalskog jezika. Posebno se bavio proučavanjem Marka Marulića, o kojem je objavio pet knjiga. Predavanja o Maruliću držao je na mnogim europskim sveučilištima te u Americi (Washington) i Kanadi (Toronto).
Osim na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, vodio je kolegije i na Hrvatskim studijima te na Akademiji za dramsku umjetnost. Knjiga o Maruliću objavljena mu je u Parizu, Luganu i Bratislavi. Još tri djela tiskana su mu u Italiji, pojedine studije na francuskom, engleskom i njemačkom. Primio je mnogobrojne književne nagrade u zemlji i inozemstvu. Godine 20l3. primio je ponajveću nagradu koju dodjeljuje Predsjednik Republike Italije.


Tomasoviću su za života objavljena sljedeća djela:
Komparatistički zapisi, Razlog-Liber, Zagreb 1976., Mihovil Kombol, Zavod za znanost o književnosti, Liber, Zagreb 1978., O hrvatskoj književnosti i romanskoj tradiciji, Mladost, Zagreb 1978., Zapisi o Maruliću i drugi komparatistički prilozi, Logos, Split 1984., Analize i procjene, Književni krug, Split 1985., Tradicija i kontekst, August Cesarec, Zagreb 1988., Marko Marulić Marul, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb 1989., Poeti i začinjavci, Matica hrvatska, Dubrovnik 1991., Komparatističke i romanističke teme, Književni krug, Split 1993., Slike iz povijesti hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 1994., Marco Marulić Marulus, Laghi di Plitvice, Lugano 1994., Ranjina / Desportes, The Bridge, Zagreb 1994., Sedam godina s Marulom, Književni krug, Split 1996., Traduktološke rasprave, Zavod za znanost o književnosti, Zagreb 1996., Marko Marulić-arcus Marulus, Marulianum – AMCA, Split - Paris 1996., Od Vrlike do Lisabona, komparatistički interventi, Matica hrvatska, Sinj 1998., Marko Marulić Marul, Erasmus naklada – Književni krug – Zavod za znanost o književnosti, Zagreb-Split 1999., Nove godine s Marulom, Književni krug, Marulianum, Split 2000., Marko Marulić, Antologija, Konzor, Zagreb 2000., Prepjevni primjeri, Ceres, Zagreb 2000., Marulološke rasprave, Konzor, Zagreb 2002., Domorodstvo i europejstvo, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb 2002., Vila Lovorka, studije o hrvatskom petrarkizmu, Književni krug, Split 2004., Mihovil Kombol 1883-1955., monografija o opusu, Disput, Zagreb 2005., Lijepa naša književnost, Matica hrvatska, Zagreb 2005., Tragom struke. Od Petrarke do Lamartinea; od Marulića do Hergešića, Erasmus naklada, Zagreb 2006., Mirko Tomasović, Ljiljana Avirović, La divina traduzione, Hefti-Universit de Trieste, Milano 2006., Nove slike iz povijesti hrvatske književnosti, Matica hrvatska, Zagreb 2008., Domaća tradicija i europski obzor, Književni krug, Split 2009., Qual e colui che forse di Croazia..., Društvo hrvatskih književnika, Zagreb 2010., Neznane i neznani: kroatistički prinosi, Konzor, Zagreb 2011., Raspre i rasprave (o svojatanju hrvatske dopreporodne baštine), Matica hrvatska, Zagreb 2012., Miscellanea, rasprave i ogledi, Ex libris, Zagreb 2013., Hrvat u Empireju, Naklada Bošković, Split 2017.