Biblioteke

 

ISO VELIKANOVIĆ – NIKOLA ANDRIĆ
Šta je šta. Stvarni rječnik hrvatskoga jezika u slikama

Cijena: 440,00 kn


Stvarni hrvatski rječnik u slikama: Šta je šta, koji je tiskan prije gotovo punih 70 godina u potpunosti je dosad nepoznata, zaboravljena i prešućena građa, djelo koje uglavnom ne poznaju niti sami hrvatski filolozi, ali i vrijedan izvor za povijest i razvoj hrvatskoga jezika, napose za njegovu leksičku sastavnicu.

Podijeljena u jedanaest tematskih cjelina, sa 310 crteža/tablica, na ukupno 686 stranica, ovaj rijetki, upravo pionirski rad dvojice uglednih filologa i prevoditelja, primjer je uporne, strpljive i pomne jezikoslovne obrade raznorodnih aspekata ljudskoga života, od imenovanja i nazivlja pojmova, predmeta i stvari iz svakodnevnice do stručnih profesionalnih zvanja i zasebnih područja poput arhitekture, strojarstva, šumarstva, medicine, vojske, mornarice i istraživanja svemira.

Posebno se ističe nazivlje koje je u vezi s različitim obrtima, od kojih su mnogi danas zaboravljeni ili su posve u nestajanju.

Pored temeljne jezikoslovne korisnosti koje ovo djelo ima za povijest hrvatskoga jezika, kao potvrda i riznica njegova rječničkog blaga, ono je ujedno i naputak, pa na neki način i posve praktično i korisno pomagalo suvremenim prevoditeljima kako riješiti mnoga teška leksička pitanja, pa i ona pojmovna i terminološka, na koja se nailazi u prijevodima stranih tekstova u pojedinim strukama.

Vrijednost je ovoga djela i u kulturološkoj dimenziji, jer svjedoči o percepciji, recepciji i otvorenosti hrvatskoga nakladništva prema novitetima iz većih i uglednijih europskih središta, a ovdje je posrijedi uzor u Dudenovim izdanjima slikovnih rječnika.

Također, ovo djelo svjedoči o kulturi knjige i nezaobilazan je dio hrvatske povijesti knjige i nakladništva.

Naposljetku, riječ je o leksikografskom djelu koje je lako čitljivo, pregledno, u kojem se svaki čitatelj može lako snaći, jer usporednim postavom slike/crteža i rječnika na koji se taj crtež/slika odnosi stvara se visoka razina komunikativnosti i ležernosti u recepciji građe.

Lakom korištenju i snalaženju u prvom i jedinom hrvatskom slikovnom rječniku pridonosi i kazalo predmetnica otisnuto na kraju glavnog dijela rječnika.

Rječnik Šta je šta. Stvarni hrvatski rječnik u slikama iz godine 1938. nimalo ne odudara po kvaliteti opreme i strukturi teksta (vizualno i jezično) od svoga njemačkog uzora, a zbog svojih nepoznatih i posve zanemarenih jezičnih, jezikoslovnih i kulturoloških vrijednosti svakako je djelo koje treba pretiskati i donijeti pred lice suvremene stručne i kulturne javnosti.

 

Ivica Matičević
Pročitajte o knjizi


Mirjana Jurišić
Večernji list, 3.12.2005.

Prije Kolumba otkrio zapadni pomorski put


Vjesnik, 5.12.2005.

Prijevod Kotruljevićeve rasprave "O plovidbi"


Damir Salopek
More magazin, 1.1.2006.

Vještina životu prikladna


Tomislav M. Bonić
Setemana, 26.1.2006.

Dvojezično izdanje novootkrivenog djela Benedikta Kotruljevića