Biblioteke

 
JELENA HEKMAN
VRTLOZI.
Eseji, kritike, bilješke

Zagreb, 2007.
Format: 20×13 cm, 230 str.
Uvez: broširani
Cijena: 180,00 kn
ISBN 978-953-6310-99-9

Naruči

Ova je knjiga na svojevrstan način panoramski pregled, izbor iz svekolikog djelovanja ove esejistice i književne kritičarke, koja je gotovo redovito, kao urednica, više pažnje posvećivala objavi tuđih književnih tekstova negoli svojim. Godinama prateći književnu produkciju u nas, objavljujući književne kritike i recenzije u časopisima i na Radio-Zagrebu, potom priređujući brojna izdanja, objavila je više od tisuću kartica teksta koje su ostajale rasute po književnim časopisima ili novinama, bilješkama u brojnim izdanjima ili su izgovoreni u eteru. U Post scriptumu ovom izdanju, među ostalim je zapisala: "Uz ovakve vrtloge iz moje književničke i uredničke prakse nije moguće napisati osobito logičan predgovor pa im je zato primjereniji ovaj post scriptum. Jer godinama, iz posve različitih razloga, nije bilo moguće posvetiti se samo pisanju ili brizi o već davno napisanim i objavljenim tekstovima. (…) I već naslov ove knjigesugerira da je riječ o tekstovima koji su različiti i po građi i po namjeni, jer su i razlozi njihova nastanka bili posve različiti. Ali, u konačnici, oni ipak iznose sliku jednog kontinuiteta u istome". Posljednjih dvadesetak godina prioritet je imala obnova nakladništva Matice hrvatske, gdje je obnovila ili pokrenula više od trideset biblioteka te priredila i uredila na stotine izdanja. Ništa manje energije uložila je i u priređivanje desetak tematskih priloga o aktualnim jezičnim, književnim i kulturnim temama i problemima u Vijencu, od kojih su neki, zbog važnosti i sveobuhvatnosti teme, tiskani i kao knjige u istoimenoj biblioteci. Zato su, kao podsjetnik, u ovaj izbor uvršteni i (npr.: Jezik na križu, Križ na jeziku. Lektori i jezična kultura, Hrvatska književna kritika. Teorija i praksa i dr.). Izabrani tekstovi na kraju ipak pokazuju raspon bavljenja ove autorice brojnim važnim temama i djelovanja u različitim medijima.