Biblioteke

 HRVATSKA KNJIŽEVNA I KULTURNA BAŠTINA
Građa za povijest hrvatske filozofije i sociologije
Knjiga 1Zagreb, 2012.
Format: 23,5x16 cm, 284 str.
Uvez: broširani
Cijena: 240,00 kn
ISBN 978-953-284-064-3


Naruči

Znanstveni skup u HAZU 2002. podsjetio nas je na život i djelo akademika Stjepana Zimmermanna (Virovitica, 1884 – Zagreb, 1963), danas gotovo zaboravljenog uglednoga svećenika, filozofa i znanstvenika te njegov bogat i raznovrstan opus. Osobito je za nas danas zanimljivo njegovo djelo Kriza kulture iz 1943., dakle, u vremenu posebno intrigantnom u današnjem kontekstu. To djelo, naime, mnogima je u stručnoj i znanstvenoj javnosti malo poznato (kao uostalom i sam autor) i nedostupno (jer nikada nije ponovljeno), a vrijeme u kojem je nastalo, i na koje se referira, dugo nije bilo u središtu naše kulturnoznanstvene javnosti, a zapravo donosi kliničku i kritičku sliku stanja onodobne kulture, koju nedvojbeno možemo projicirati i na današnje prilike pa je iz tog razloga ovo izdanje podsjetnik na neuralgične točke koje nas kroz povijest ustrajno prate, a koje bi u budućnosti svakako valjalo razriješiti. Pojedina poglavlja jasno nam govore o još uvijek aktualnim razmatranjima pitnja poput: Pojam kulturne krize, Sociološki problem suvremene krize, Kako će filozofija kulture prosuđivati našu sadašnjost?, Kultura i rat, Filozofija društvenog života, Pitanja ćudoredno kulturnog života, Etički problem, Religija i odgoj, Problem kršćanstva ili Europski život. Zato je ovo vrijedno i zaboravljeno izdanje potrebno ponovno približiti novim čitateljima – ali i struci.